Cerita Malam Sageulis-Geulisna Awéwé Diluar Moal Jiga Pamajikan Sorangan.


Nguruskeun diwaktu gering, maturan diwaktu susah, nyeuseuhan, ngéjo. Hirup mah ulah di gedékeun balaga, gedékeun mah duit senangkeun anak pamajikan bisi engké di ahérat ditagih. Lain ieumah karék ogé nyepeng duit rada gédé kadon riweuh mahugi randa atawa pamajikan batur, naon untungna ??. Hayang disebut dérmawan ??. Halah beungeut kumbah montong sosoan perhatian mantuan anu lain hakna ...Caduk !!

Ari pamajikan batur disebut geulis ari pamajikan sorangan dekil di omongkeun. Cik atuh mikir anu kudu dibéré mah lain awéwé batur tapi pamajikan sorangan anu puguh wajib dinapkahan nepika paéh. Coba dibéré duit keur husus dangdan méh pamajikan ogé ménor hérang méncrang.

Matak dekil ogé pamajikan mah ngéléhan, daripada sibuk ngurus diri mendingan ngurus budak. Mending ngarawat anak, geus gédé mah bakal mantuan kolot. Ciikk mikir tah silaing para lalaki, samodél uing anu geus boga anak pamajikan.

Regepkeun ...

#Ada_Caiherang

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel